Flaches Tuch, gleichschenkliges Trapez

Dit is een vlakdoek in de vorm van een gelijkbenig trapezium. Als de niet evenwijdige zijden van een trapezium even lang zijn, maar niet evenwijdig zijn, heet het trapezium gelijkbenig. De hoeken die de niet evenwijdige zijden maken met de evenwijdige zijden, zijn dan gelijk. Een gelijkbenig trapezium is een koordenvierhoek met een paar evenwijdige zijden.