Reinigen en impregneren

Om de levensduur en het uiterlijk van uw bootkap aanzienlijk te verhogen, is het van belang de bootkap periodiek te reinigen en opnieuw een beschermende coating aan te brengen. Uw kap is immers voortdurend aan allerlei vervuiling blootgesteld. Ook schimmel of weersvlekken ontsieren uw bootkap en zorgen voor een kortere levensduur.
Door de bootkap gedurende zo’n tien tot vijftien uur te laten weken in een speciaal door ons ontwikkeld bassin, zal het vuil loslaten van de kap. Doordat het bassin is uitgerust met een gesloten filter en verwarmingssysteem, en het water een constante verhouding heeft met ons reinigingsmiddel, kan een optimaal resultaat behaald worden. Het weken gebeurt bij een temperatuur van Max. 30 C. Hierdoor is het proces 100% krimpvrij
De resterende (schimmel) vlekken die tijdens het weken niet zijn losgelaten behandelen we na, indien nodig. Hierna spuiten we de bootkap af onder gereduceerde druk in onze spuitcabine en hangen we de bootkap uit om te drogen.